Kraamzorg Novi
      

Tarieven kraamzorg 2024:

  • Inschrijving € 15,89

  • Intake kraamzorg bij je thuis  € 107,25

  • Intake kraamzorg telefonisch  € 45,24

  • Partusassistentie  € 74,14 per uur (geen wettelijke eigen bijdrage)

  • Kraamzorg € 63,25 per uur (inclusief wettelijke eigen bijdrage van € 5.10 /2024)

  • Toeslag partusassistentie  € 74,14

Toelichting op bovenstaande tarieven

Inschrijving

Deze zijn direct verbonden aan de aanmelding voor kraamzorg. De zorgverzekeraar vergoedt één inschrijving per bevalling.

Intake

Het intakegesprek kan telefonisch of via een huisbezoek plaatsvinden. De zorgverzekeraar vergoedt dit. Per verzorging kan slechts één intake worden gedeclareerd.

Kraamzorg per uur

Kraamzorg zoals omschreven in artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering.

Toeslag partusassistentie

Deze toeslag is van toepassing als de kraamverzorgende wordt opgeroepen voor bevallingsassistentie. Dit tarief wordt eenmalig per bevalling naast het uurtarief in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt dit.

Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg per uur

Vanaf 1 januari 2022 geldt de eigen bijdrage kraamzorg uren € 4,60. Dit tarief geldt voor uren in de kraamperiode. Voor partusuren, poliklinisch (verplaatste thuisbevalling) of thuis hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.

Vergoedingen en betaling kraamzorg

De kosten van inschrijving, intake en geleverde uren kraamzorg worden door kraamzorg Novi rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage voor de kraamzorg uren en eventueel aanvullende zorguren(zoals couveuse nazorg) worden afhankelijk van zorgverzekeraar en pakket door kraamzorg Novi, of naar de klant gefactureerd of rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. In het eerste geval kun je, indien je recht hebt op een gedeeltelijke of volledige vergoeding van de eigen bijdrage zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. In het laatste geval zal de zorgverzekeraar kosten van de eigen bijdrage kraamzorg, afhankelijk van het pakket met je verrekenen. 


Kraamzorg Novi kan elke verzekering declareren ! 

Mocht verzekering aangeven dit niet zo is neem dan contact met mij op dan kan ik goed uitleggen en verzekeren op ve

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram